Grundare & Medarbetare

Marie Lidgard

Jur kand, Lund 1981, tingsmeriterad Helsingborg/Stockholm

Marie Lidgard, tingsmeriterad jur.kand med 30 års erfarenhet från finansmarknaden bl a som VD för Fondbolagens Förening och vVD inom Trevise Unibank Investmentmanagement och Nordea Kapitalförvaltning. Marie har under åren 2002 t o m 2006 byggt upp styrelserekryteringsverksamhet inom både det privata näringslivet och på Näringsdepartementet för att tillgodose den statliga bolagssfärens behov.

Hon är idag också verksam som oberoende styrelseledamot i Von Euler och Partners Kapitalförvaltning AB, som ledamot i Film Capital Stockholm (fd Filmregion Stockholm-Mälardalen AB), i Spellbound Capital AB och i P.U.L.S AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences).

Mats Lidgard

Jur kand, Lund 1980, tingsmeriterad Helsingborg

Mats Lidgard har mer än 30 års erfarenhet från arbete inom den internationella läkemedels-/vaccinindustrin, bl a som chefsjurist för Pharmacia med ansvar också för patent- och varumärken. Mats har också stor erfarenhet från de områden som gränsar till läkemedel, bl a nutraceuticals, cosmeceuticals, functional food samt medtech. Hans kompetens på det juridiska området är bred, med tyngdpunkt på internationella avtalsförhandlingar, t ex samarbets-, licens- och förvärvsavtal, och bolagsfrågor. Mats har också arbetat mycket med lednings- och organisationsfrågor samt styrelsearbete.

Mats är för närvarande ledamot i följande styrelser: Redwood Pharma AB (noterat), ett utvecklingsbolag inom ögonområdet, Scandinavian Biopharma Holding AB, som utvecklar och marknadsför vacciner, Synphora AB och Trophea Development AB, som bägge bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom läkemedelsområdet.

Kajsa Lönroth

Fil kand rättsvetenskap med internationell inriktning, Örebro 1996 och Jur kand, Lund 2003

Kajsa Lönroth, medgrundare och delägare i Lavindia AB, har mer än 15 års erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, bland annat som ansvarig jurist på det börsnoterade bioteknikföretaget Active Biotech AB i Lund. Kajsa har en gedigen kunskap om alla de avtalstyper som är vanligt förekommande inom den internationella läkemedelsindustrin, ex vis licens- och distributionsavtal, avtal om kontraktstillverkning och kontraktsforskning/-utveckling och andra samarbetsavtal.

Kajsa har också arbetat med varumärkesrelaterade frågor och frågor som rör reglerna om marknadsföring av läkemedel. Kajsa har skaffat sig en bred kunskap om bolagsjuridiska frågor, börsregler, styrelse- och bolagsstämmofrågor o dyl. Därutöver har Kajsa erfarenhet från handläggning av flertalet andra i affärsverksamheter vanligen förekommande juridiska frågor. För närvarande är Kajsa inte aktivt verksam i Lavindia AB till förmån för en heltidsanställning i Valneva Sweden AB (tidigare SBL Vaccin AB) i Solna.